vvs-konsult-företag-brf

VVS-konsult

En behaglig och bra inomhusmiljö är viktigt för att skapa trivsel för dina anställda eller boende i fastigheten. Det innebär att du som företagare eller ägare av en BRF är ansvarig att upprätthålla och bibehålla hög kvalité när det kommer till hur insidan tas om hand. Lösningen stavas VVS och inkluderar områden inom värme, ventilation och sanitet. För att du ska få den inomhusmiljö du behöver ska du anlita vår VVS-konsult i Stockholm för skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.

Brett tjänsteutbud inom VVS

VVS är ett yrkesområde som innefattar tjänster inom värme, ventilation och sanitet. Tre områden som berör viktiga bekvämligheter i en fastighet och som ska följa en viss standard för att vara godkänd enligt lag. Det kan röra sig om rätt inomhustemperatur eller att luften känns frisk och fräsch tack vare en fungerande ventilation. Vårt företag är specialister på VVS och anlitar du oss får du hjälp av en erfaren VVS-konsult i Stockholm för att se över fastighetens nuvarande funktion.

En fördel med att anlita oss är att du får ta del av ett flertal olika kompetenser inför ditt projekt. Inom vår affärsmodell inkluderar vi alla våra medarbetare i varje projekt för att kunna leverera ett förstklassigt resultat. Kort kan man säga att du kan få hjälp med ett flertal tjänster inom VVS endast genom att anlita oss.

 • Vi kan bland annat erbjuda komplett projektering inom VVS,
 • kylteknik,
 • styr- och övervakningsteknik
 • och energikartläggning.

Strukturerad uppdragsmodell

VVS är en förkortning för värme, ventilation och sanitet. Yrket kräver utbildning och att man erhåller ett certifikat för arbeten inom VVS. Något som vår VVS-konsult självklart har. Våra medarbetare har lång erfarenhet av projektering inom VVS och utgår alltid från fastighetens förutsättningar inför ett projekt. Alla fastigheter är trots allt olika och alla lösningar fungerar inte alltid. Detta är anledningen till att vi presenterar skräddarsydda lösningar utifrån fastighetens konstruktion.

Planering är A och O för ett lyckat projekt vilket är anledningen till att vi följer en noga uppsatt uppdragsmodell. Vi följer 6 punkter – Start, Speed, Slow, Check, Summery och Stop – som går att använda på alla tänkbara projekt oavsett omfattning.

 • Start: Projektet startar och vi ser till att styrdokument skapas inför ditt specifika projekt.
 • Speed: Nu när projektet är igång är vi noga med att ha regelbundna ”Speed”möten som är korta, snabba möten för att hålla oss ajour med hur projektet fortlöper. Under dessa möten diskuterar vi och tar fram de lösningar vi vet är bäst för dina behov.
 • Slow: Vi gör även tid för längre, mer långsamma möten även kallade ”Slow”möten. Här har vår VVS-konsult i Stockholm med övriga medarbetare tid att analysera och reflektera kring de lösningar vi tagit fram. Vi går igenom förbättringsmöjligheter och eventuella förändringar.
 • Check: Slutgranskning av projektet.
 • Summery: Att följa upp slutresutlatet av din VVS är minst lika viktig som själva projekteringen och arbetet vi utfört. Vi har en öppen dialog med dig och ansvarig entreprenad för att följa upp resultatet. Vi finns nära tillhands för att svara på frågor under projektet samt för att säkerställa att arbetet uppfyller dina specifikationer.
 • Stop: Projektet avslutas och vi ser fram emot att få feedback från dig om vår insats. Vi vill alltid utvecklas och ser gärna att du fyller i en enkät där du ärligt delar med dig om dina tankar om projektet vi utfört.
vvs-konsult-professionell-service

Se över företagets energiförbrukning

Värme och ventilation är en form av energi som företaget eller BRF måste få in för en fungerade VVS i fastigheten. Däremot är det inte ovanligt att man använder mer energi än vad som egentligen behövs och förlorar således mycket pengar på något som kan optimeras. Med hjälp av vår VVS-konsult i Stockholm kan vi utföra en energikartläggning för att mäta, analysera och optimera din energiförbrukning. Du sparar pengar samtidigt som du använder tillräckligt med energi för att företaget ska fortsätta röra sig framåt.

När man talar om energikartläggning är det ett första steg att effektivisera hur och vart energin fördelas inom företaget. Om du är osäker på hur du ska mäta energiförbrukningen inom företaget, eller vart du ska börja analysen är det bäst att överlåta arbetet till våra medarbetare. Vi har lång erfarenhet av att analysera den energi som årligen kommer in i företaget och hur man bäst optimerar denna för

 • sänkta energikostnader,
 • stärkt konkurrenskraft,
 • stärkt varumärke
 • och minskad klimatpåverkan.

Skräddarsydda lösningar för fastighetens VVS

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö i kommersiella fastigheter vilket är en av många anledningar till att vi vill erbjuda kvalitativa tjänster inom VVS. Hög kvalité och dyr kostnad behöver inte gå hand i hand vilket vi är ett tydligt bevis på. Vi erbjuder alla våra kunder hög kvalité på VVS i kombination med ett bra pris.

Begär en offert för att anlita vår VVS-konsult i Stockholm där vi baserar priset på dina specifikationer. Vi ger snabb återkoppling och skickar en kostnadsfri och förbehållslös offert till dig.

Vi projekterar din VVS med kompetens från alla våra medarbetare. Vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.