vvs-konsult-utför-energikartläggning

Energikartläggning

Energi är viktig framgångsfaktor som driver enskilda individer och företag framåt. Energi behövs för att exempelvis driva diverse maskiner inom företaget, administrera transporter eller arbeta med IT-relaterade verksamheter. Det många företag och BRF:er inte vet är att energiförbrukningen i många fall är högre än vad den behöver vara. Vilket endast kostar pengar och genererar mer energi än vad som är hållbart för dig och klimatet. För att se över företagets energiförbrukning ska du anlita oss som VVS-konsult i Stockholm för att genomföra en energikartläggning.

Vad är en energikartläggning?

Energi behövs för att hålla igång maskineriet i en verksamhet i allt från lamporna i taket till elen som får datorerna att starta. Det är ingen hemlighet att energi kostar pengar och desto mer energi företaget tar in desto mer kostsamt blir det i längden. Framförallt när energi är något man kan få för mycket av, som kan fördelas på fel sätt och inte vara optimerad för din specifika företagsverksamhet. För att åtgärda detta är du i behov av en energikartläggning som vår erfarna VVS-konsult i Stockholm tar ansvar för.

När vi utför en energikartläggning är syftet att energieffektivisera och sända dina kostnader. Vi kommer analysera hela verksamheten för att lokalisera vart och hur energin fördelas. Med den information vi får fram kan vi presentera mer kostnadseffektiva lösningar för dig.

Energikartläggning för företag och BRF:er

En korrekt utförd energikartläggning kräver expertis, kunskap och erfarenhet på en hög nivå. Anlitar du vår VVS-konsult får du hela paketet. Vi har den befogenhet och kunskap som behövs för att kunna utföra en analys av energiförbrukningen på ett professionellt och korrekt sätt. Vi har kompletta tjänster inom energiberäkningar och energiutredningar som företag och BRF:er kan ta del av.

vvs-konsult-utfor-en-forundersokning

Förbättra företagets allmänna energiförbrukning

Energi och företagets energiförbrukning är en väl integrerad del i fastighetens övergripande VVS. Låter du oss projektera din VVS får du en väl fungerande och stabil energiförsörjning inom företaget och fastigheten. Däremot är det inte alltid detta som är avgörande för hur mycket energi som förbrukas. Tänk energi in och energi ut och hur denna energi fördelas för att driva ditt företag framåt.

Det kan vara svårt att mäta energi om du inte har erfarenheten eller kunskaper inom energikartläggning. Vilket är en bra anledning att anlita vår VVS-konsult i Stockholm. Med vår erfarenhet har vi insett att det inte är ovanligt att energiförbrukningen överstiger den nivån för vad som egentligen är nödvändigt. Det kan bland annat bero på att du som företagare inte har en tydlig överblick över hur och vart energin fördelas. Med vår hjälp kan vi optimera företagets energiförbrukning och säkerställa att den energi som din BRF får in optimeras på bästa sätt.

  • Med hjälp av vår VVS-konsult kan vi bidra till sänkta energikostnader,
  • stärkt konkurrenskraft,
  • stärkt varumärke
  • och minskad klimatpåverkan.

Vi analyserar energiförbrukningen utifrån tydligt satta steg

En energikartläggning är både tidskrävande och måste utföras noggrant. Detta är inget arbete som enbart sker en gång. Det är bra att regelbundet se över energiförbrukningen för att se om det finns vissa mönster gällande exempelvis tidpunkter eller produktionstoppar. Det finns alltid möjighet att förbättra energiförbrukningen och du får en bättre överblick över hur energin fördelas.

Låter du oss som din VVS-konsult i Stockholm se över företagets energiförbrukning får du de rätta verktygen att tänka på framtida investeringar.

Steg 1. Vi kartlägger företagets energiförbrukning och analyserar företaget som helhet.
Steg 2. Vi samlar in all data från vår analys av företagets total energianvändning.
Steg 3. Vi presenterar skräddarsydda lösningar som ger dig möjlighet att kostnadseffektivisera företagets och fastighetens energiförbrukning.
Steg 4. Vi sammanställer en fulländad rapport med handlingsplan och åtgärdsförslag anpassad efter din verksamhet.

Du sparar pengar – Se över företagets energi

Att tänka på alla kostader som företagare och ägare av en BRF kan verka som ett heltidsprojekt. Speciellt när det är ett arbete som kräver tid, noggrannhet och en analytisk förmåga. För att hålla kostnaderna nere är det främsta steget att kostnadseffektivisera där det finns möjlighet och där är energin ett bra område att börja på. Som VVS-konsult i Stockholm hjälper vi dig spara pengar inom företaget med skräddarsydda lösningar inom effektivisering eller besparingar.

Som ett etablerat företag inom projekterande VVS är vi stolta över att erbjuda våra tjänster till ett bra pris. Kontakta oss redan idag för att boka ett första möte eller få en offert.

Energikartläggning för att optimera företagets energiförbrukning. Du sparar pengar samtidigt som energin fördelas rätt inom verksamheten.